PROGRAM XXII SYMPOZJUM
PROGRAM XXII SYMPOZJUM„KOMPOZYTY 2018 - Teoria i praktyka”
„COMPOSITES 2018 - Theory and practice”
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY - w pdfPROGRAM RAMOWY / GENERAL PROGRAMME OF THE SYMPOSIUM

 

 

Środa (Wednesday)       25.04.2018

1100 – 1900

Rejestracja uczestników / Registration of participants

1300 – 1500

Obiad / Lunch

1500 1515

Otwarcie XXII Sympozjum “Kompozyty – Teoria i  Praktyka 2018” (Sala A)        
 Opening Ceremony 22nd “Composites 2018” Symposium

1515 – 1645

Sesja 1 (Sala A) / Session 1 (Room A),

1645 – 1730

Przerwa na kawę / Coffee break

1730 – 1900

Sesja 2 (Sala A) / Session 2 (Room A)

2000

Spotkanie towarzyskie – kolacja / Evening meal and social party

 

 

Czwartek (Thursday)    26.04.2018

800 – 900

Śniadanie / Breakfast

900 – 1030

Sesja 3 (Sala A) / Session 3 (Room A)

1030 1100

Przerwa na kawę / Coffee break

1100 – 1230

Zebranie ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej (wnioski na Walny Zjazd)

1300 – 1400

Obiad / Lunch

1400

IX Walny Zjazd PTMK – I termin / IX PSCM General Assembly

1415

IX Walny Zjazd PTMK – II termin / IX PSCM General Assembly

1700

Zebranie Rady Naukowej i Redakcji czasopisma “Composites – Theory and Practice” / The Meeting of Scientific Committee and Editorial Board of “Composites – Theory and Practice”

1830

Kolacja – ognisko / Evening meal – bonfire

 

 

 

Piątek (Friday)    27.04.2018

800 – 900

Śniadanie / Breakfast

900 – 1030

Sesja 4 i 5 (Sala A i B) / Session 4 and 5 (Room A and B)

1030 – 1100

Przerwa na kawę / Coffee break

1100 – 12

Sesja 6 (Sala A) / Session 6 (Room A)

1230 – 1400

Obiad i zamknięcie obrad XXII Sympozjum
Lunch and concluding of the 22nd Symposium