Aktualności PTMK
Aktualności PTMK

 

  Czasopisma posiada obecnie 11 punktów wg. wykazu MNiSW z dnia 23.12.2015 (wykaz B pozycja 362) 
oraz zostało włączone w 2015 w 
Emerging Sources Citation Index (ESCI - Thomson Reuters)

 

 
                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY             
                                     DO UDZIAŁU W                             
  XXI SYMPOZJUM "KOMPOZYTY - TEORIA I PRAKTYKA", 
   KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26-28 KWIETNIA 2017 
               w Hotelu Uroczysko 4* (Cedzyna k. Kielc)          


 
Aktualne informacje dostępne są w zakładce Sympozja/Konferencje

 

   
    Co roku na jesieni w Krakowie odbywają się Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów  Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO.
  Informacje na stronie www.targi.krakow.pl
Kolejna edycja planowana jest 11-12 października 2017. 

 


  W dniach 28.02-02.03.2017 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expa Silesia w Sosnowcu odbył się Salon Technologii i Materiałów Kompozyowych KOMPOZYTmeeting, połaczony z Seminarium pt.: "Materiały kompozytowe w przemyśle".
Szczegówły na stronie www.kompozytmeeting.pl.
 

 

 
   
Od początku 2012 roku artykuły nadsyłane do Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE przyjmowane są wyłącznie poprzez panel - po zalogowaniu się w systemie.
Redakcja prosi Autorów manuscryptów o zapoznanie się i przestrzeganie aktualnych Wskazówek dla Autorów dostępnych na stronie Czasopisma.
 

 

 

22 kwietnia 2015 odbył się Walny Zjazd, na którym został wybrany nowy Zarząd PTMK na lata 2015-2018.


 


Przypominamy członkom PTMK o konieczności uregulowania składek członkowskich (30 PLN/rok).

 
 
© 2008 InterPRYM