Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
Polskie Towarzystwo Materiałów KompozytowychPolskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych (PTMK)
zostało zarejestrowane w roku 1994 i skupia członków z ośrodków naukowych oraz z przemysłu. Celem PTMK jest integracja specjalistów z zakresu kompozytów i wymiana doświadczeń oraz promocja nowoczesnych tworzyw kompozytowych.

Główne formy działalności to:
  • organizowanie dorocznych seminariów/konferencji z udziałem uczestników zagranicznych
  • redagowanie czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE.
Ostatnio PTMK podjęło próbę ujednolicenia w języku polskim terminologii w obszarze kompozytów, szczególnie kompozytów na osnowie tworzyw sztucznych, ceramiki i stopów metali.

Warunkiem przystąpienia do PTMK jest wypełnienie i przesłanie na adres PTMK deklaracji członkowskiej oraz wnoszenie rocznej składki w wysokości 30 PLN.

Osoby prawne (instytucje i przedsiębiorstwa) lub fizyczne, związane merytoryczną działalnością z rozwojem materiałów kompozytowych, mogą być również członkami wspierającymi PTMK (deklaracja członka wspierającego).


 
© 2008 InterPRYM